6 Δεκ 2012

Spotlifes: Ελλειψη ενζύμου G6PD,τι πρέπει να γνωρίζουμε...
Ελλειψη ενζύμου g6pdSpotlifes: κλικ εδώ  Ελλειψη ενζύμου G6PD,τι πρέπει να γνωρίζουμε...Το ένζυμο G6PD (γλυκοζο 6 φωσφορική δευδρογενάση) υπάρχει σε όλα τα κύτταρα του σώματός μας, ιδιαίτερα όμως στα ερυθρά αιμοσφαίρια του αίματος. Προστατεύει τα κύτταρα από το οξειδωτικό στρες.
Όταν παρατηρέιται έλειψη του ενζύμου αυτού...

  σε κάποια άτομα, τα ερυθρά αιμοσφαίρια χάνουν την προστασία τους και μπορεί να πάθουn αιμόλυση, όταν εκτεθούν σε οξειδωτικούς παράγοντες όπως τα κουκιά, ναφθαλίνη, διάφορα    φάρμακα, αλλά και λοιμογόνους παράγοντες (λοιμώξεις).
Η έλλειψη του ενζύμου είναι συγγενής και κληρονομική. Προσβάλει συνήθως τα αγόρια και πιο σπάνια τα κορίτσια. Η μητέρα είναι φορέας του μεταλλαγμένου γονιδίου.
   Η πάθηση δημιουργείται στον οργανισμό μας από γεννήσεώς μας και σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να εξαλειφθεί. Δεν έχει κάποιες αρνητικές επιπτώσεις στον οργανισμό μας, απλά πρέπει να αποφεύγουμε την λήψη κάποιων χημικών ουσιών και φαρμάκων, ώστε να μην οδηγηθούμε σε αιμολυτικό επεισόδιο.
  Ετσι αυτός που γνωρίζει ότι έχει την έλλειψη του ενζύμου G6PD στον οργανισμό του, πρέπει να δείχνει στον γιατρό του τον κατάλογο με τα φάρμακα και τις ουσίες, που απαγορεύεται να του χορηγηθούν. Η πάθηση ανακαλύπτεται από την στιγμή που θα γεννηθούμε, με τις πρώτες εξετάσεις που γίνονται. 
   Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για κάποια επιπλοκή στο μέλλον, εκτός των φαρμάκων που μας απαγορεύεται να χορηγηθούν, μιας και υπάρχουν εναλλακτικά που δεν έχουν παρενέργειες. Καλό είναι επίσης να βλέπουμε και τις αντενδείξεις κάθε φαρμάκου πριν τη λήψη του, ούτως ώστε αν αναφέρεται  ως ακατάλληλο για αυτούς που έχουν την έλλειψη, να μην το πάρουμε. Επίσης απαγορεύεται να τρώμε κουκιά-φάβα και να εισπνέουμε ναφθαλίνη.

ΛΙΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΟ 6 ΦΩΣΦΟΡΙΚΗΣ  ΔΕΥΔΡΟΓΕΝΑΣΗΣ  ( G -6 -PD)ANΘΕΛΟΝΟΣΙΑΚΑ
 • ΠΡΙΜΑΚΙΝΗ *
 • ΠΑΜΑΚΙΝΗ
 • ΧΛΩΡΟΚΙΝΗ **

ΣΟΥΛΦΟΝΑΜΙΔΕΣ & ΣΟΥΛΦΟΝΕΣ
 • ΣΟΥΛΦΑΝΥΛΑΜΙΔΗ
 • ΣΟΥΛΦΑΠΥΡΙΔΙΝΗ
 • ΣΟΥΛΦΑΔΙΜΙΔΙΝΗ
 • ΣΟΥΛΦΑΚΕΤΑΜΙΔΗ (Albucid).
 • ΣΟΥΛΦΑΦΟΥΡΑΖΟΛΗ (Gantrisin)
 • ΣΑΛΥΚΙΛΑΖΟΣΟΥΛΦΑΙΠΥΡΙΔΙΝΗ (Salazopyrin)
 • ΔΑΠΣΟΝΗ***
 • ΣΟΥΛΦΟΖΟΝΗ***
 • ΓΛΥΚΟΖΟΣΟΥΛΦΑΝΙΚΟ Νa (Promin)
 • Septrin

¶λλα ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
 • ΝΙΤΡΟΦΟΥΡΑΝΙΑ ;  ΝΙΤΡΟΦΟΥΡΑΝΤΟΊ΄ΝΗ
 •               >>                 ΦΟΥΡΑΖΟΛΙΔΟΝΗ
 •               >>                 ΝΙΤΡΟΦΟΥΡΑΖΟΝΗ
 • ΝΑΛΙΔΙΖΙΚΟ ΟΞΥ
 • ΧΛΩΡΑΜΦΕΝΙΚΟΛΗ
 • ΠΑΡΑΑΜΙΝΟΣΑΛΥΚΙΛΙΚΟ ΟΞΥ

ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ
 • ΑΚΕΤΥΛΟΣΑΛΥΚΙΛΙΚΟ ΟΞΥ (Αspirin) μέτριες δόσεις μπορεί να χρησιμοποιηθούν.
 • ΑΚΕΤΟΦΕΝΕΤΙΔΙΝΗ (Phenacetin)
Aντί αυτών μπορεί να χρησιμοποιηθεί ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗΑΝΘΕΛΜΙΝΘΙΚΑ
 • Β-ΝΑΦΘΟΛΗ
 • ΣΤΙΜΠΟΦΕΝ
ΝΙΡΙΔΑΖΟΛΗ


Δ  Ι  Α  Φ   Ο  Ρ   ΑΣυνθετικά ανάλογα τής βιταμίνης Κ
(Στα νεογνά μπορεί να δοθεί 1 mg μεναφθόνης)
ΠΡΟΒΕΝΕΣΙΔΗ
ΔΙΜΕΡΚΑΠΡΟΛΗ (BAL)
ΜΠΛΕ ΤΟΥ ΜΕΘΥΛΕΝΙΟΥ
ΑΡΣΙΝΗ ***
ΦΑΙΝΥΛΙΔΡΑΖΙΝΗ ***
ΑΚΕΤΥΛΟΦΑΙΝΥΛΙΔΡΑΖΙΝΗ ***
ΜΕΠΑΚΡΙΝΗΚΟΥΚΙΑ ΚΑΙ ΦΑΒΑ ΑΠΟ ΚΟΥΚΙΑ
ΝΑΦΘΑΛΙΝΗ *** (εισπνοή ατμών)

Παραπομπές:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

πως φτιαχνω blog